2020-2021 M. M. ĮSTAIGOS VIDAUS VEIKLOS ĮSIVERTINIMAS

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2019 – 2020 M. M. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA

2018-2019 M. M. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA

2017-2018 M. M. (2018 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA

2017-2018 M. M. PLAČIOJO VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS

2016-2017 M.M. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA