Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” mokiniai per nuotolį mokosi:

1-4 kl. mokiniai – el.dienyno, EDUKA klasė, EMA, MS Teams platformose, nuotolinio darbo planas, individualaus mokinio savaitės darbo plano forma

priešmokyklinukai ir ikimokyklinukai – el.dienynoas, ZOOM platformose, nuotolinio darbo planas, individualaus ugdytinio savaitės darbo plano forma

Logopedės nuotolinio ugdymo grafikas ČIA

Logopedę rasite 122 kab.
I, III, IV – 13.00 – 16.30 val.
II – 7.30 – 17.00 val. Pietų pertrauka 12.00 – 12.30
V – 7.30 – 16.30 val. Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

 

Kilus klausimams:

  • dėl nuotolinio mokymo(si), teirautis savo sodybos mokytojo arba bendruoju mokyklos telefonu (8 37) 33 31 46
  • dėl el.dienyno ar O365 slaptažodžių, rašyti el. paštu: lina.vigraite@mokyklasviesa.lt

 

Informuojame, kad karantino laikotarpiu visa informacija bus teikiama nuotoliniu būdu telefonais:

(8 37) 33 31 46 – Informacinis Centras (raštinė)
8 600 34838 – direktorė Erika Vaidelienė
8 600 21205 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Vigraitė
8 675 08359 – socialinė pedagogė Tatjana Komskienė

8 616 28907 – logopedė Aušrinė Giedraitienė

8 600 32919 – psichologė Jolanta Jurėnė

 

Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija teikiama per el.dienyną.

 

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” Pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarka