Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” mokiniai per nuotolį mokosi:

1-4 kl. mokiniai – EDUKA, EMA, MS Teams platformose, nuotolinio darbo planas, individualaus mokinio savaitės darbo plano forma

priešmokyklinukai ir ikimokyklinukai – EDUKA, ZOOM platformose, nuotolinio darbo planas, individualaus ugdytinio savaitės darbo plano forma

Logopedės nuotolinio ugdymo grafikas ČIA

 

Kilus klausimams:

  • dėl nuotolinio mokymo(si), teirautis savo sodybos mokytojo arba bendruoju mokyklos telefonu (8 37) 33 31 46
  • dėl EDUKA ar O365 slaptažodžių, rašyti el. paštu: lina.ziziene@mokyklasviesa.lt
  • jeigu prie EDUKA Klasė jungiasi ir broliai/sesės, kurie mokosi kitose ugdymo įstaigose, su tėvų el.paštais, konsultuotis tel. 8 610 88995

 

Informuojame, kad karantino laikotarpiu visa informacija bus teikiama nuotoliniu būdu telefonais:

(8 37) 33 31 46 – Informacinis Centras (raštinė)
8 614 14340 – direktorė Erika Vaidelienė
8 610 88995 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zizienė
8 687 98402 – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Jurina Virbickienė

8 616 35167 – socialinė pedagogė Dalia Šaumanienė

8 616 28907 – logopedė Aušrinė Giedraitienė

 

Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija teikiama per EDUKA dienyną.

 

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” Pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” Ugdymo organizavimo nuotoliniu būdu tvarka