DARBO TARYBA

Komisijos pirmininkė – Aušra Jankauskienė, mokytoja
Komisijos sekretorė – Daiva Barkauskienė, mokytoja
Komisijos nariai:
Auksė Siminavičienė, mokytojo padėjėja