ĮVAIRIOS NUORODOS

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Kauno miesto savivaldybė

Elektroniniai valdžios vartai

Teisės aktų registras

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija

Europos Komisija

Švietimo gidas

 

MOKYTOJAMS

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Portalas nuotoliniam mokymui(si) VšĮ „Švietimo tinklas“

E-mokykla

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“

Ugdymo plėtotės centras

Kauno pradinukai

Švietimo ir aprūpinimo centras

Švietimo informacinių technologijų centras

IQES online Lietuva. Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti

MUKIS (mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė)

Švietimo mainų paramos fondas

Lyderių laikas

Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas

Ekologinis žaidimas „Rūšiuok“

 

PAGALBA VAIKUI, ŠEIMAI

Vaikų linija

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

Draugiškas internetas

Būk saugus elektroninėje erdvėje

„Vaikų linija”. Kampanijos “Be patyčių” biblioteka

Paramos vaikams centras

Informacija apie vaikų privatumo apsaugą

Lietuvos tėvų forumas