PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES:

 

2024-2025 m.m. planuojama priimti:
Ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priimami į laisvas vietas. 3-5 metų amžiaus ugdytinių grupės galutinai bus sukomplektuotos 2024-06-01.

 

Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes sąlygos: vadovaujamasi Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2008-06-27 sprendimu Nr. T-331 (2019-10-15 sprendimu Nr. T-456 redakcija).

 

Dokumentų pateikimas:
Prašymai teikiami elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą arba atvykus į mokyklą (Informacinis centras, 107 kab.)

 

Pasitikrinti eilę:
Tėvai (globėjai, rūpintojai) pasitikrinti eilę gali savivaldybės informacinėje sistemoje.

 

Reikalingi dokumentai (dokumentus teikia tik priimti mokiniai):
• vaiko gimimo liudijimo / gimimo įrašo kopija, pateikti po 2024-06-01
• pažymą apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a) teikia šeimos gydytojas per informacinę sistemą po 2024-06-01 (pažymos teikiamos tik elektroninės),
• kiti teisės aktuose nurodyti dokumentai.

INFORMACIJA DĖL KAUNO MIESTE GYVENANČIŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SIUNTIMO Į KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS:

Savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvai (įtėviai, globėjai), norintys gauti siuntimą į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, pateikia nurodytus dokumentus Savivaldybės mero potvarkiu sudarytai Siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupei (toliau  – Darbo grupė) adresu: J. Gruodžio g. 9, Kaunas, arba el. paštu svietimo.skyrius@kaunas.lt).

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupė:

  • Eglė Andriuškienė – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja (darbo grupės vadovė);
  • Ona Gucevičienė – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja (darbo grupės vadovo pavaduotoja);
  • Edita Mikelionienė – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė (darbo grupės sekretorė);
  • Dovilė Kaminskė – Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus patarėja.

Siuntimas išduodamas, jeigu yra abi šios sąlygos:

  • Vaikas užregistruotas Savivaldybės centralizuoto vaikų priėmimo informacinės sistemos duomenų bazėje ne mažiau kaip 6 mėnesius ir nepateko nė į vieną iš dviejų vaiko tėvų (įtėvių, globėjų) pasirinktų Savivaldybės  švietimo įstaigų.
  • Vaiko ir abiejų jo tėvų (įtėvių, globėjų) ar vienintelio vaiko tėvo (įtėvio, globėjo) gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje ne mažiau kaip 6 mėnesius iki prašymo išduoti Siuntimą pateikimo dienos.

Siuntimas neišduodamas:

  • Yra laisvų vietų ikimokyklinio ugdymo programą vykdančiose Savivaldybės švietimo įstaigose, esančiose seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje (pagal tėvų (įtėvių, globėjų) deklaruotą gyvenamąją vietą) ar gretimose kitų seniūnijų aptarnaujamose teritorijose;
  • Nėra laisvų vietų Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ugdymo programą.

 

Daugiau informacijos rasite čia:

Mero potvarkis

Siuntimo išdavimas į KRS tvarkos aprašas