VAIKO GEROVĖS SPECIALISTAI, JŲ TEIKIAMA PAGALBA

  • logopedas visapusiškai ištiria kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustato sutrikimų priežastis  ir pobūdį. Teikia individualias ir grupines konsultacijas kalbos sutrikimams šalinti, taisyklingo rašymo, skaitymo, gramatinės sandaros formavimo įgūdžiams lavinti;
  • socialinis pedagogas vykdo socialinę pedagoginę pagalbą mokyklos mokiniams, jų tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių mokinio reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
  • psichologas mokykloje rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu, dirba su elgesio, emocijų, bendravimo problemų ir kitų sunkumų turinčiais vaikais. Konsultuoja  tėvus/globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais. Teikia individualias rekomendacijas apie vaiko psichologinių problemų sprendimo būdus.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

komisijos pirmininkė – Erika Vaidelienė, direktorė

komisijos nariai:

Aušrinė Giedraitienė, logopedė

Jolanta Jurėnė, psichologė

Tatjana Komskienė, socialinė pedagogė

Lina Vigraitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

  • Konsultacijas mokiniams, tėvams ir mokytojams papildomai teikia Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, Psichologinės paramos ir konsultavimo centras ir kt.
Specialistas Vardas, pavardė Darbo laikas
 Logopedė Aušrinė Giedraitienė Dirba 122 kab.

Pirmadienis 7.30-9.30, 10.30-12.00, 12.30-15-30

Antradienis 7.30-8,30, 9.30-12.00, 12.30-15-30

Trečiadienis 7.30-8,30, 9.30-12.00, 12.30-15-30

Ketvirtadienis 7.30-8,30, 9.30-12.00, 12.30-15-30

Penktadienis 7.30-8,30, 9.30-12.00, 12.30-15-30

Spec. pedagogė Aušrinė Giedraitienė Dirba 122 kab.

Pirmadienis 9.30-10.30

Antradienis 8.30-9.30

Trečiadienis 8.30-9.30

Ketvirtadienis 8.30-9.30

Penktadienis 8.30-9.30

Socialinė pedagogė Tatjana Komskienė Dirba 204 kab. (prie Pasaulio jausmų pažinimo laboratorijos)
Trečiadienis 8.00-12.00, 12.30-14.00Ketvirtadienis 8.00-12.00, 12.30-14.00

Penktadienis 8.00-12.00, 12.30-14.00

Psichologė Jolanta Jurėnė

8 600 32919

Dirba 205 kab.

Trečiadienis 8.00-16.00

Penktadienis 14.00-16.00