Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų ATESTACIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Erika Vaidelienė, direktorė
Komisijos sekretorė – Aušra Jankauskienė, mokytoja
Komisijos narės:
Andželina Ramanauskienė, mokytoja
Aušrinė Giedraitienė, logopedė
Agnė Golubevienė, tėvų (globėjų) atstovė
Ernesta Pernavė, tėvų (globėjų) atstovė
Ramunė Martinkienė, Kauno m. Švietimo skyriaus specialistė