Viešuosius pirkimus vykdome CVP IS sistemoje
Viešųjų pirkimų organizatorius – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jurina Virbickienė Tel. (8 37) 33 31 46. El. paštas: jurina.virbickiene@mokyklasviesa.lt

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2017 M.

STATYBOS REMONTO DARBŲ PLANAS 2018 M.

STATYBOS REMONTO DARBŲ PLANAS 2017 M.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2018 M.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2017 M.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2016 M.

INFORMACIJA APIE 2017 M. VYKDOMUS PIRKIMUS

INFORMACIJA APIE 2016 M. VYGDOMUS PIRKIMUS