Viešuosius pirkimus vykdome CVP IS sistemoje
Viešųjų pirkimų organizatorius – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jurina Virbickienė Tel. (8 37) 33 31 46. El. paštas: jurina.virbickiene@mokyklasviesa.lt