Kauno mokyklos- darželio „Šviesa“ darbo tvarkos taisyklės

 

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” mokinio elgesio taisyklės, skatinimo ir drausminimo priemonių taikymo aprašas (2022-03-03)

 

Strateginis planas 2019-2021 m. (pritarimas planui)

 

 

Metinis veiklos planas 2024 m.

Metinis veiklos planas 2023 m.

Metinis veiklos planas 2022 m.

Metinis veiklos planas 2021 m.

Metinis veiklos planas 2020 m.

 

 

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2023-2024 m.m.

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2021-2023 m.m

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2020-2021 m.m. -Ugdymo plano pakeitimas (2021-04-23)

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2019-2020 m.m. – Ugdymo plano pakeitimas (2020-05-11)

 

 

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ikimokyklinio ugdymo programa (2017)

 

Mokykloje-darželyje vykdomos formaliojo ir neformaliojo ugdymo programos

 

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas

 

 

Vadovo veiklos ataskaita už 2023 metus