ETIKOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Raminta Šarkauskienė, mokytoja
Komisijos sekretorė – Vida Karčiauskienė, mokytoja

Komisijos nariai:
Virginija Paužienė, mokytoja