Šviesos miestelyje dirba specialistai:

 

AUŠRINĖ GIEDRAITIENĖlogopedė metodininkė
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: ausrine.giedraitiene@mokyklasviesa.lt

DALIA ŠAUMANIENĖvyresnioji socialinė pedagogė
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: dalia.saumaniene@mokyklasviesa.lt

DANGUOLĖ MILKUVIENĖbibliotekininkė
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: danguole.milkuviene@mokyklasviesa.lt

RŪTA ŽILINSKIENĖ, dietistė
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: ruta.zilinskiene@kaunovsb.lt