Šviesos miestelyje dirba specialistai:

 

AUŠRINĖ GIEDRAITIENĖlogopedė metodininkė, spec.pedagogė
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: ausrine.giedraitiene@mokyklasviesa.lt

 

TATJANA KOMSKIENĖ socialinė pedagogė
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: tatjana.komskiene@mokyklasviesa.lt

 

DANGUOLĖ MILKUVIENĖbibliotekininkė
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: danguole.milkuviene@mokyklasviesa.lt