MOKYTOJŲ TARYBA
Mokytojų tarybos pirmininkė – direktorė Erika Vaidelienė
Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorė, pavaduotojos ugdymui, visi pedagogai, ugdyme dalyvaujantys specialistai.
Mokytojų taryba renkasi ne mažiau kaip 3 kartus per metus priimti svarbiausius sprendimus susijusius su ugdymo organizavimu.
Mokytojų tarybos sprendimai patvirtinti mokyklos tarybos – privalomi visiems ugdymo proceso dalyviams.