MOKYTOJŲ TARYBA – svarbi mokyklos savivaldos institucija.
Mokytojų tarybos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas Erika Vaidelienė
Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorė, pavaduotojos ugdymui, visi pedagogai, ugdyme dalyvaujantys specialistai.
Mokytojų taryba renkasi ne mažiau kaip 3 kartus per metus priimti svarbiausius sprendimus susijusius su ugdymo organizavimu.
Mokytojų tarybos sprendimai patvirtini mokyklos tarybos – privalomi visiems ugdymo proceso dalyviams.