Vadovo veiklos ataskaita už 2018 metus

Vadovo veiklos ataskaita už 2017 metus

Vadovo veiklos ataskaita už 2016 metus

Vadovo veiklos ataskaita už 2015 metus

Vadovo veiklos ataskaita už 2014 metus

 

Finansinės būklės ataskaitos:

 

2019 m. II ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

Pajamų įmokų ataskaita

Investicijų statistinė ataskaita KS02

 

2018 m. IV ketvirtis:

2018 m. III ketvirtis:

2018 m. II ketvirtis:

2018 m. I ketvirtis:

2017 m. IV ketvirtis:

2017 m. III ketvirtis:

2017 m. I ketvirtis:

2016 m. metinės ataskaitos:

2016m. III ketvirtis:

2016m. II ketvirtis:

2016m. I ketvirtis:

2015 m. metinės ataskaitos:

proc. paramos ataskaita