Vadovo veiklos ataskaita už 2019 metus

Vadovo veiklos ataskaita už 2018 metus

Vadovo veiklos ataskaita už 2017 metus

 

 

Finansinės būklės ataskaitos:

2020 m. II ketvirtis:

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2020 m. I ketvirtis:

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2019 m. IV ketvirtis:

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2019 m. III ketvirtis:

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2019 m. II ketvirtis:

2019 m. I ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

 

2018 m. IV ketvirtis:

 

2018 m. III ketvirtis:

2018 m. II ketvirtis:

 

2018 m. I ketvirtis:

 

2017 m. IV ketvirtis:

 

2017 m. III ketvirtis:

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys