Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Kauno mokykloje-darželyje “Šviesa” veiksmų ir priemonių planas

Informacija tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA)