PRIĖMIMAS Į 1 KLASĘ

 

DĖMESIO!!!
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. 
Jei neturite galimybės prisijungti ir pateikti prašymo elektroniniu būdu, kreipkitės į mokyklos Informacinį centrą (tel. (8 37) 33 31 46), bet ne anksčiau nei prasidės prašymų padavimo laikas. 

 

Priėmimo į pradinio ugdymo klases sąlygos:
Priėmimas į pradinio ugdymo klases vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33

 

Mokyklą priklausančią pagal adresą galima pasitikslinti interaktyviame žemėlapyje adresu: https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

 

    

Dokumentų pateikimas:

Prašymai pradėti mokytis 2023–2024 m.m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt) nuo 2023 m. kovo 15 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
Visų deklaravusių gyvenamą vietą balandžio pradžioje, sistema gali neužfiksuoti. Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro Gegužės pradžioje (t.y. visi pasikeitimai sistemoje fiksuojami kiekvieno mėn. pradžioje).

 

Reikalingi dokumentai (dokumentus teikia tik priimti mokiniai):
• vaiko gimimo liudijimo / gimimo įrašo kopija, pateikti po 2024-06-11
• dokumentą, liudijantį priešmokyklinio ugdymo programos baigimą, pateikti po 2024-06-11,
• pažymą apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a) teikia šeimos gydytojas per informacinę sistemą po 2024-06-11 (pažymos teikiamos tik elektroninės),
• kiti teisės aktuose nurodyti dokumentai.

 

Mokytis pirmoje klasėje nuo 2024-09-01 pateikta   prašymų. Laisvų vietų mokytis pirmoje klasėje yra 48 (informacija atnaujinta 2024-01-17).

Atsakingas už dokumentų priėmimą asmuo:

IT sistemų administratorė Irina Danilkevičienė, tel. (8 37) 33 31 46

 

Dėmesio! 
Atvirų durų diena:
2024-02-20 17.00 val.
Būtina išankstinė registracija:
https://forms.office.com/e/jTN9dWs9Uq

Zuikių mokykla:

2024-06-13 10.00 – 12.00 val.
Dalyvauja tik pakviesti mokytis pirmokai.

 

PRIĖMIMO KOMISIJA:

Pirmininkė – Lina Vigraitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai: Daiva Danilevičė, mokytoja
           Aušrinė Giedraitienė, logopedė
           Evelina Tutlytė, mokytoja
           Edita Zdančienė, dokumentų specialistė
Komisijos darbo laikas:
Pirmadieniais ir antradieniais nuo 10 iki 15 val.
Komisija dirba Informaciniame centre (107 kab.)
Su komisijos pirmininku galite susisiekti tel. (8 37) 33 31 46, 8 600 21205.

 

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. Kauno mokykloje-darželyje “Šviesa” laisvų vietų bus:
1 kl. – 0
2 kl. – 0
3 kl. – 0
4 kl. – 0

 

2023-2024 m.m. planuojama priimti:
48 – pirmos klasės mokiniai (priėmimo komisija sprendimą priims iki 2024-06-10)

 

Tėvų apeliavimo tesės:
Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu dėl savo vaiko priėmimo mokytis.
Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.
Tėvų apeliacija registruojama mokyklos Informaciniame centre.