Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Kauno mokykloje-darželyje “Šviesa” laisvų vietų bus:
1 kl. – 0
2 kl. – 0
3 kl. – 2
4 kl. – 0

 

2020-2021 m.m. planuojama priimti:
48 – pirmos klasės mokiniai (priėmimo komisija sprendimą priims po 2020-06-10)
16 – priešmokyklinio ugdymo mokinių (priėmimo komisija sprendimą priims 2020-06-01)
Ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priimami į laisvas vietas. 3-5 metų amžiaus ugdytinių grupės galutinai bus sukomplektuotos (2020-06-01)

 

2020-2021 m.m. naujai priimtų vaikų sąrašai:
Mokyklos-darželio “Šviesa” 2020-2021 m.m. pirmokų sąrašas

 

PRIĖMIMAS Į 1 KLASĘ

 

DĖMESIO!!!
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. 
Jei neturite galimybės prisijungti ir pateikti prašymo elektroniniu būdu, kreipkitės į mokyklos Informacinį centrą (tel. (8 37) 33 31 46), bet ne anksčiau nei prasidės prašymų padavimo laikas. 

 

Priėmimo į pradinio ugdymo klases sąlygos:
Priėmimas į pradinio ugdymo klases vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33

 

Mokyklą priklausančią pagal adresą galima pasitikslinti interaktyviame žemėlapyje adresu: https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

 

 Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ teritorija pagal 1-4 kl:
Gatvė  Į teritoriją įeinantys adresai
A. Baranausko g. 5A, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 19B, 19C, 21, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 25, 31, 33, 33A, 35, 35A, 35B
B. Sruogos g. 1, 3, 5, 7, 7A, 11, 11A, 11B, 11C, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Rimvydo g. 4, 6, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 13A, 13C, 13C, 13C, 13C, 13C, 13C, 13C, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 18, 18A, 19, 20, 28, 30
Saulės g. 3, 4, 4A, 4B, 5, 7, 8, 9, 10, 10B, 12A
Studentų g. 1, 1C, 1D, 3, 3A, 3C, 3D, 3E, 9, 9A, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 17, 19, 21, 22, 22A, 22E, 23, 23A, 23B, 24, 24B, 25, 26, 28, 30A, 30B, 32, 32A, 34B, 36
Taikos pr. 34, 34A, 36, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48
Varpo g. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15

 

Dokumentų pateikimas:

Prašymai pradėti mokytis 2020–2021 m.m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt) nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 val.
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
Visų deklaravusių gyvenamą vietą balandžio pradžioje, sistema gali neužfiksuoti. Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro Gegužės pradžioje (t.y. visi pasikeitimai sistemoje fiksuojami kiekvieno mėn. pradžioje).

 

Reikalingi dokumentai (dokumentus teikia tik priimti mokiniai):
• prašymas,
• vaiko gimimo liudijimo kopija,
• pažymą apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a) teikia šeimos gydytojas per informacinę sistemą po 2020-06-10 (pažymos teikiamos tik elektroninės),
• dokumentą, liudijantį priešmokyklinio ugdymo programos baigimą pateikti po 2020-06-10,
• kiti teisės aktuose nurodyti dokumentai.

 

Mokytis pirmoje klasėje nuo 2020-09-01 pateikta 81 prašymas. Laisvų vietų mokytis pirmoje klasėje neturėsime (informacija atnaujinta 2020-05-29).

 

Atsakingas už dokumentų priėmimą asmuo:
ITS administratorė Irina Bulatova, tel. (8 37) 33 31 46

 

Dėmesio! Naujokų susitikimai:
Informacija priimtiems mokytis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ruošiama.

 

PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES:

 

Priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąlygos: vadovaujamasi Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2015-12-08 sprendimu Nr. T-682.

 

Dokumentų pateikimas:
Prašymai teikiami elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą arba atvykus į mokyklą (Informacinis centras, 107 kab.)

 

Pasitikrinti eilę:
Tėvai (globėjai, rūpintojai) pasitikrinti eilę gali savivaldybės informacinėje sistemoje.

 

PRIĖMIMO KOMISIJA:
Pirmininkė – Lina Zizienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai: Aušrinė Giedraitienė, logopedė metodininkė
           Kristina Grybienė, PU mokytoja
           Virginija Paužienė, PRU mokytoja
           Samanta Katiševskaja, NU mokytoja

 

 

Komisijos darbo laikas:
Pirmadieniais ir antradieniais nuo 10 iki 15 val.
Komisija dirba Informaciniame centre (107 kab.)
Karantino laikotarpiu komisija dirba nuotoliniu būdu. Su komisijos pirmininku galite susisiekti tel. (8 37) 33 31 46.

 

Mokyklos paslaugos:
Pradinis integruotas išsilavinimas pagal valstybinius standartus;
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas pagal „Gerąją pradžią“ ir Šv. Ignaco Lojolos paradigmą;
Integruotas patirtinis vertybinis ugdymas, taikant Jėzuitų pedagogikos elementus;
Individualios “doros lyderystės” pratybos „Šviesuolio akademijoje“;
Talentų atradimo programa “Čempionų pusryčiai”;
Mokymosi iššūkių programa “Popiečio arbatėlė”;
Anglų k., šachmatų, dramos integruotas ugdymas kartu su profesionalais savanoriais;
Skatinanti vaiko pastangas ir darbą vertinimo sistema;
Prasminga popamokinė veikla su papildomų būrelių pasirinkimu (nemokamų ir mokamų);
Saviugdos klubai berniukams ir mergaitėms su pailgintos dienos priežiūra iki 18 val.;
Sveikatai palankus maitinimas (gaminamas  mokyklos darbuotojų)

 

Tėvų apeliavimo tesės:
Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu dėl savo vaiko priėmimo mokytis.
Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.
Tėvų apeliacija registruojama mokyklos Informaciniame centre.