NAUJOKŲ PRIĖMIMAS
DĖMESIO!!!
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. 
Jei neturite galimybės prisijungti ir pateikti prašymo elektroniniu būdu, kreipkitės į mokyklos Informacinį centrą (tel. (8 37) 33 31 46), bet ne anksčiau nei prasidės prašymų padavimo laikas. 
Mokyklos-darželio “Šviesa” 2020-2021 mokslo metų pirmokų priėmimas (sąrašas)

Mokyklos-darželio “Šviesa” 2020-2021 mokslo metų ikimokyklinukų (sąrašas) ir priešmokyklinukų priėmimas (sąrašas)

 

2020-2021 mokslo metais mokykloje-darželyje planuojama komplektuoti:

2 pirmos ir 2 priešmokyklinio ugdymo klasės.

Ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priimami į laisvas vietas. 
2020-2021 m.m. planuojama priimti:
48 – pirmos klasės mokiniai (priėmimo komisija sprendimą priims po 2020-06-01)
20 – priešmokyklinio ugdymo mokinių (priėmimo komisija sprendimą priims 2020-06-01) 
3-5 metų amžiaus ugdytinių grupės galutinai bus sukomplektuotos (2020-06-01)
Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. neturėsime laisvų vietų.
Mokytis pirmoje klasėje nuo 2020-09-01 pateikta 0 prašymų. Laisvų vietų mokytis pirmoje klasėje turime 48 (informacija atnaujinta 2020-03-27) .
Dėmesio! Naujokų susitikimai:
Informacija priimtiems mokytis nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ruošiama.
2018 m. birželio 7-8 dienomis 9 val. vyks priimtų pirmokų pamokėlės ir tėvelių susirinkimas
Pamokėlių metu galėsite užsisakyti uniformas.
2018 m. birželio 7-8 dienomis 10 val. vyks priimtų priešmokyklinio ugdymo ugdytinių veiklos.
2018 m. kovo 25 d. (šeštadienį) vyks priimtų ikimokyklinio ugdymo ugdytinių šeimų susitikimas. Šeimas pakviesime asmeniškai.
Priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąlygos: vadovaujamasi Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2015-12-08 sprendimu Nr. T-682.
Dokumentų pateikimas:
Prašymai teikiami elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą arba atvykus į mokyklą (Informacinis centras, 107 kab.)

 

Priėmimo į pradinio ugdymo klases sąlygos: Priėmimas į pradinio ugdymo klases vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33

 

Dokumentų pateikimas:

Prašymai pradėti mokytis 2020–2021 m.m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt) nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 val.

Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Visų deklaravusių gyvenamą vietą balandžio pradžioje, sistema gali neužfiksuoti.

Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro Gegužės pradžioje (t.y. visi pasikeitimai sistemoje fiksuojami kiekvieno mėn. pradžioje).

 

Registruotų prašymų tikrinimo vartotojo vadovas

Už dokumentų priėmimą atsakinga ITS administratorė Irina Bulatova, tel. (8 37) 33 31 46

Reikalingi dokumentai (dokumentus teikia tik priimti mokiniai):

• prašymas,
• vaiko gimimo liudijimo kopija,
• pažymą apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a) pateikti po 2020-06-10 (pažymos teikiamos elektroninės),
• dokumentą, liudijantį priešmokyklinio ugdymo programos baigimą pateikti po 2020-06-10,
• kiti teisės aktuose nurodyti dokumentai.

 

Mokyklai priskirta teritorija:

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų teritorijų priskyrimo tvarka

Mokyklą priklausančią pagal adresą galima pasitikslinti interaktyviame žemėlapyje adresu: https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

 Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ teritorija pagal 1-4 kl:
Gatvė  Į teritoriją įeinantys adresai
A. Baranausko g. 5A, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 19B, 19C, 21, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 25, 31, 33, 33A, 35, 35A, 35B
B. Sruogos g. 1, 3, 5, 7, 7A, 11, 11A, 11B, 11C, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Rimvydo g. 4, 6, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 13A, 13C, 13C, 13C, 13C, 13C, 13C, 13C, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 18, 18A, 19, 20, 28, 30
Saulės g. 3, 4, 4A, 4B, 5, 7, 8, 9, 10, 10B, 12A
Studentų g. 1, 1C, 1D, 3, 3A, 3C, 3D, 3E, 9, 9A, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 17, 19, 21, 22, 22A, 22E, 23, 23A, 23B, 24, 24B, 25, 26, 28, 30A, 30B, 32, 32A, 34B, 36
Taikos pr. 34, 34A, 36, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48
Varpo g. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15
Priėmimo komisija:
Pirmininkė – Lina Zizienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai: Aušrinė Giedraitienė, logopedė metodininkė
           Kristina Grybienė, PU mokytoja
           Virginija Paužienė, PRU mokytoja
           Samanta Katiševskaja, NU mokytoja
Komisijos darbo laikas:
Pirmadieniais ir antradieniais nuo 10 iki 15 val.
Komisija dirba Informaciniame centre (107 kab.)

Mokyklos paslaugos:

Pradinis integruotas išsilavinimas pagal valstybinius standartus;
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas pagal „Gerąją pradžią“ ir Šv. Ignaco Lojolos paradigmą;
Integruotas patirtinis vertybinis ugdymas, taikant Jėzuitų pedagogikos elementus;
Individualios “doros lyderystės” pratybos „Šviesuolio akademijoje“;
Talentų atradimo programa “Čempionų pusryčiai”;
Mokymosi iššūkių programa “Popiečio arbatėlė”;
Anglų k., šachmatų, dramos integruotas ugdymas kartu su profesionalais savanoriais;
Skatinanti vaiko pastangas ir darbą vertinimo sistema;
Prasminga popamokinė veikla su papildomų būrelių pasirinkimu (nemokamų ir mokamų);
Saviugdos klubai berniukams ir mergaitėms su pailgintos dienos priežiūra iki 18 val.;
Sveikatai palankus maitinimas (gaminamas  mokyklos darbuotojų)

 

Tėvų apeliavimo tesės
Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu dėl savo vaiko priėmimo mokytis.
Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.
Tėvų apeliacija registruojama mokyklos raštinėje.