Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Kauno mokykloje-darželyje “Šviesa” laisvų vietų bus:
1 kl. – 0
2 kl. – 1
3 kl. – 0
4 kl. – 1

 

2022-2023 m.m. planuojama priimti:
48 – pirmos klasės mokiniai (priėmimo komisija sprendimą priims iki 2022-06-09)
17 – priešmokyklinio ugdymo mokinių (priėmimo komisija sprendimą priims 2022-06-01)
Ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priimami į laisvas vietas. 3-5 metų amžiaus ugdytinių grupės galutinai bus sukomplektuoti 2022-06-01

 

PRIĖMIMAS Į 1 KLASĘ

 

DĖMESIO!!!
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. 
Jei neturite galimybės prisijungti ir pateikti prašymo elektroniniu būdu, kreipkitės į mokyklos Informacinį centrą (tel. (8 37) 33 31 46), bet ne anksčiau nei prasidės prašymų padavimo laikas. 

 

Priėmimo į pradinio ugdymo klases sąlygos:
Priėmimas į pradinio ugdymo klases vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33

 

Mokyklą priklausančią pagal adresą galima pasitikslinti interaktyviame žemėlapyje adresu: https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

 

         Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ teritorija pagal 1-4 kl:
A. Baranausko g.
5A, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 19B, 19C, 21, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 25, 31, 33, 33A, 35, 35A, 35B
B. Sruogos g.
1, 3, 5, 7, 7A, 11, 11A, 11B, 11C, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Rimvydo g.
4, 6, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 13A, 13C, 13C, 13C, 13C, 13C, 13C, 13C, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 18, 18A, 19, 20, 28, 30
Saulės g.
3, 4, 4A, 4B, 5, 7, 8, 9, 10, 10B, 12A
Studentų g.
1, 1C, 1D, 3, 3A, 3C, 3D, 3E, 9, 9A, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 17, 19, 21, 22, 22A, 22E, 23, 23A, 23B, 24, 24B, 25, 26, 28, 30A, 30B, 32, 32A, 34B, 36
Taikos pr.
34, 34A, 36, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48
Varpo g.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15

 

 

 

 

Dokumentų pateikimas:

Prašymai pradėti mokytis 2022–2023 m.m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt) nuo 2022 m. kovo 15 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
Visų deklaravusių gyvenamą vietą balandžio pradžioje, sistema gali neužfiksuoti. Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro Gegužės pradžioje (t.y. visi pasikeitimai sistemoje fiksuojami kiekvieno mėn. pradžioje).

 

Reikalingi dokumentai (dokumentus teikia tik priimti mokiniai):
• vaiko gimimo liudijimo / gimimo įrašo kopija, pateikti po 2022-06-10
• dokumentą, liudijantį priešmokyklinio ugdymo programos baigimą, pateikti po 2022-06-10,
• pažymą apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a) teikia šeimos gydytojas per informacinę sistemą po 2021-06-10 (pažymos teikiamos tik elektroninės),
• kiti teisės aktuose nurodyti dokumentai.

 

Mokytis pirmoje klasėje nuo 2022-09-01 pateikta 79 prašymai. Laisvų vietų mokytis pirmoje klasėje neturėsime (informacija atnaujinta 2022-05-31).

 

Atsakingas už dokumentų priėmimą asmuo:
IT sistemų administratorė Irina Danilkevičienė, tel. (8 37) 33 31 46

 

Dėmesio! Naujokų susitikimai:
2022-03-08 18.00 val.
2022-03-09 18.00 val.
Būtina išankstinė registracija: https://forms.office.com/r/jSNPZnbbku

PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES:

 

Priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąlygos: vadovaujamasi Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2015-12-08 sprendimu Nr. T-682.

 

Dokumentų pateikimas:
Prašymai teikiami elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą arba atvykus į mokyklą (Informacinis centras, 107 kab.)

 

Pasitikrinti eilę:
Tėvai (globėjai, rūpintojai) pasitikrinti eilę gali savivaldybės informacinėje sistemoje.

 

PRIĖMIMO KOMISIJA:
Pirmininkė – Lina Vigraitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai: Daiva Barkauskienė, mokytoja
           Aušrinė Giedraitienė, logopedė
           Raimonda Stašaitienė, mokytoja
           Edita Zdančienė, dokumentų specialistė
Komisijos darbo laikas:
Pirmadieniais ir antradieniais nuo 10 iki 15 val.
Komisija dirba Informaciniame centre (107 kab.)
Su komisijos pirmininku galite susisiekti tel. (8 37) 33 31 46, 8 600 21205.

 

Mokyklos paslaugos:
Pradinis integruotas išsilavinimas pagal valstybinius standartus;
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas pagal „Gerąją pradžią“ ir Šv. Ignaco Lojolos paradigmą;
Integruotas patirtinis vertybinis ugdymas, taikant Jėzuitų pedagogikos elementus;
Individualios “doros lyderystės” pratybos „Šviesuolio akademijoje“;
Talentų atradimo programa “Čempionų pusryčiai”;
Mokymosi iššūkių programa “Popiečio arbatėlė”;
Anglų k., šachmatų, teatro integruotas ugdymas kartu su profesionalais savanoriais;
Skatinanti vaiko pastangas ir darbą vertinimo sistema;
Prasminga popamokinė veikla su papildomų būrelių pasirinkimu (nemokamų ir mokamų);
Saviugdos klubai berniukams ir mergaitėms su pailgintos dienos priežiūra iki 18 val.;
Sveikatai palankus maitinimas (gaminamas  mokyklos darbuotojų)

 

Tėvų apeliavimo tesės:
Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu dėl savo vaiko priėmimo mokytis.
Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.
Tėvų apeliacija registruojama mokyklos Informaciniame centre.