Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Kauno mokykloje-darželyje “Šviesa” laisvų vietų bus:
1 kl. – 0
2 kl. – 1
3 kl. – 0
4 kl. – 1

 

2022-2023 m.m. planuojama priimti:
48 – pirmos klasės mokiniai (priėmimo komisija sprendimą priims po 2022-06-10)
15 – priešmokyklinio ugdymo mokinių (priėmimo komisija sprendimą priims 2022-06-01)
Ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priimami į laisvas vietas. 3-5 metų amžiaus ugdytinių grupės galutinai bus sukomplektuoti po 2022-06-01

 

2022-2023 m.m. naujai priimtų vaikų sąrašai:
Mokyklos-darželio “Šviesa” 2022-2023 m.m. priimtų ikimokyklinukų sąrašas
Mokyklos-darželio “Šviesa” 2022-2023 m.m. priimtų priešmokyklinukų sąrašas

 

PRIĖMIMAS Į 1 KLASĘ

 

DĖMESIO!!!
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. 
Jei neturite galimybės prisijungti ir pateikti prašymo elektroniniu būdu, kreipkitės į mokyklos Informacinį centrą (tel. (8 37) 33 31 46), bet ne anksčiau nei prasidės prašymų padavimo laikas. 

 

Priėmimo į pradinio ugdymo klases sąlygos:
Priėmimas į pradinio ugdymo klases vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33

 

Mokyklą priklausančią pagal adresą galima pasitikslinti interaktyviame žemėlapyje adresu: https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/

 

         Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ teritorija pagal 1-4 kl:
A. Baranausko g.
5A, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 19B, 19C, 21, 23, 23A, 23B, 23C, 23D, 25, 31, 33, 33A, 35, 35A, 35B
B. Sruogos g.
1, 3, 5, 7, 7A, 11, 11A, 11B, 11C, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
Rimvydo g.
4, 6, 8, 8A, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 13A, 13C, 13C, 13C, 13C, 13C, 13C, 13C, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A, 17B, 17C, 17D, 17E, 17F, 17G, 18, 18A, 19, 20, 28, 30
Saulės g.
3, 4, 4A, 4B, 5, 7, 8, 9, 10, 10B, 12A
Studentų g.
1, 1C, 1D, 3, 3A, 3C, 3D, 3E, 9, 9A, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, 17, 19, 21, 22, 22A, 22E, 23, 23A, 23B, 24, 24B, 25, 26, 28, 30A, 30B, 32, 32A, 34B, 36
Taikos pr.
34, 34A, 36, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48
Varpo g.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15

 

 

 

 

Dokumentų pateikimas:

Prašymai pradėti mokytis 2022–2023 m.m. Kauno miesto Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose registruojami elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę (https://imokykla.kaunas.lt) nuo 2022 m. kovo 15 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
Visų deklaravusių gyvenamą vietą balandžio pradžioje, sistema gali neužfiksuoti. Adresai bus atnaujinti iš gyventojų registro Gegužės pradžioje (t.y. visi pasikeitimai sistemoje fiksuojami kiekvieno mėn. pradžioje).

 

Reikalingi dokumentai (dokumentus teikia tik priimti mokiniai):
• prašymas,
• vaiko gimimo liudijimo / gimimo įrašo kopija,
• pažymą apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a) teikia šeimos gydytojas per informacinę sistemą po 2021-06-10 (pažymos teikiamos tik elektroninės),
• dokumentą, liudijantį priešmokyklinio ugdymo programos baigimą, pateikti po 2022-06-10,
• kiti teisės aktuose nurodyti dokumentai.

 

Mokytis pirmoje klasėje nuo 2022-09-01 pateikta 0 prašymų. Laisvų vietų mokytis pirmoje klasėje turėsime 48 (informacija atnaujinta 2021-12-27).

 

Atsakingas už dokumentų priėmimą asmuo:
ITS administratorė Irina Danilkevičienė, tel. (8 37) 33 31 46

 

Dėmesio! Naujokų susitikimai:
Informacija priimtiems mokytis nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. ruošiama.

 

PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES:

 

Priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sąlygos: vadovaujamasi Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2015-12-08 sprendimu Nr. T-682.

 

Dokumentų pateikimas:
Prašymai teikiami elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą arba atvykus į mokyklą (Informacinis centras, 107 kab.)

 

Pasitikrinti eilę:
Tėvai (globėjai, rūpintojai) pasitikrinti eilę gali savivaldybės informacinėje sistemoje.

 

PRIĖMIMO KOMISIJA:
Pirmininkė – Lina Vigraitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai: Daiva Barkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
           Aušrinė Giedraitienė, logopedė
           Raimonda Stašaitienė, pradinio ugdymo mokytoja
           Edita Zdančienė, raštvedė
Komisijos darbo laikas:
Pirmadieniais ir antradieniais nuo 10 iki 15 val.
Komisija dirba Informaciniame centre (107 kab.)
Karantino laikotarpiu komisija dirba nuotoliniu būdu. Su komisijos pirmininku galite susisiekti tel. (8 37) 33 31 46.

 

Mokyklos paslaugos:
Pradinis integruotas išsilavinimas pagal valstybinius standartus;
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas pagal „Gerąją pradžią“ ir Šv. Ignaco Lojolos paradigmą;
Integruotas patirtinis vertybinis ugdymas, taikant Jėzuitų pedagogikos elementus;
Individualios “doros lyderystės” pratybos „Šviesuolio akademijoje“;
Talentų atradimo programa “Čempionų pusryčiai”;
Mokymosi iššūkių programa “Popiečio arbatėlė”;
Anglų k., šachmatų, dramos integruotas ugdymas kartu su profesionalais savanoriais;
Skatinanti vaiko pastangas ir darbą vertinimo sistema;
Prasminga popamokinė veikla su papildomų būrelių pasirinkimu (nemokamų ir mokamų);
Saviugdos klubai berniukams ir mergaitėms su pailgintos dienos priežiūra iki 18 val.;
Sveikatai palankus maitinimas (gaminamas  mokyklos darbuotojų)

 

Tėvų apeliavimo tesės:
Tėvai gali pateikti motyvuotą apeliaciją mokyklos direktoriui raštu dėl savo vaiko priėmimo mokytis.
Tėvų apeliacija išnagrinėjama ir atsakymas raštu pateikiamas per 14 kalendorinių dienų.
Tėvų apeliacija registruojama mokyklos Informaciniame centre.