Už korupcijos prevenciją mokykloje atsakinga IT sistemų administratorė Irina Danilkevičienė.

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis:

  • direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  • direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Korupcijos prevencijos programa

 

 

Antikorupcinis švietimas

Korupcijos prevencija

Nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas

Kauno miesto savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programa

 

Mūsų mokyklai pranešimus gali palikti esami ir buvę Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” darbuotojai ir klientų teisėti atstovai.

Galite pateikti pranešimą apie:
1. Tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
2. Galbūt daromą, rengiamą ar padarytą nusikalstamą veiką,
3. Šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą.

 

SUSIDŪREI SU KORUPCIJA?

Pranešk telefonu (8 37) 33 31 46 arba el. paštu: pranesk@mokyklasviesa.lt

Pranešimo apie pažeidimą forma PDF

 

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti:

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai arba telefonu (8 5) 266 3333