Mokykloje-darželyje vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklų ir vaikų socialinės globos įstaigų tvarkos aprašu“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo nr. V-964 „dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu V-769 ir „Geros higienos praktikos taisyklėmis viešojo maitinimo įmonėms“ (nauja redakcija 2009 m.

Maistas gaminamas mokyklos virtuvėje. Maistą ruošia ir už jo kokybę atsako virėjos.

Darželio vaikai valgo tris kartus per dieną: pusryčiai 8.40-9.05 val., pietūs 12.30-13.00 val., vakarienė 15.40-16.10 val.

Mokiniai valgo pietus 10.10-10.25, 11.10-11.25, 12.15-12.30 val. ir pavakarius 15.00-15.15 val.

Tėvai turi galimybę pasirinkti kelis kartus per dieną vaikas bus maitinamas, atitinkamai derinant maitinimų skaičių su vaiko buvimo įstaigoje laiku.

Vaikų dienos maitinimo normos mokestis už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse  grupėse: pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,98 Eur, vakarienė – 0,52 Eur, priešmokyklinėse grupėse: pusryčiai – 0,52 Eur, pietūs – 0,00 Eur, vakarienė – 0,52 Eur. Mokinių: pietūs – 1,80 Eur, pavakariai – 0,95 Eur.

Sudarytos sąlygos išgerti arbatos ir suvalgyti atsineštus užkandžius, nenorintiems pietauti mokiniams.

Organizuojant vaikų maitinimą dietistas sudaro perspektyvinį 15-os dienų valgiaraštį su apskaičiuota paros energijos ir maistinių medžiagų norma vaikams. Valgiaraščiai patvirtinti Kauno visuomenės sveikatos centre. Maisto paruošimas ir patiekalų įvairovė atitinka vaikų amžiaus ypatumus ir sveikatai palankios mitybos principus bei taisykles. Meniu sudarytas bendradarbiaujant su Sveikatai palankios mitybos technologais.

Įstaiga vykdo skaniąsias kompanijas: ,,Pienas vaikams“ ir „Vaisiai vaikams”. Vaikai gali nemokamai gerti pieną du kartus, valgyti vaisius tris kartus per savaitę.

 

INFORMACIJA APIE NEMOKAMO MAITINIMO SUTEIKIMĄ

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (galioja iki 2019-12-31)

Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas (galioja nuo 2020-01-01)

Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse (galioja nuo 2020-09-01)

Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse (galioja nuo 2014-11-12)