Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” administracija:

Vaidelienė Direktorė

Erika Vaidelienė

Gyvenimo aprašymas

Tel. (8 37) 33 31 46

Mob. tel. 8 600 34838

El.paštas: erika.vaideliene@mokyklasviesa.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lina Vigraitė

Gyvenimo aprašymas

Tel. (8 37) 33 31 46
Mob. tel. 8 600 21205

El.paštas: lina.vigraite@mokyklasviesa.lt

Zizienė
Virbickienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Jurina Virbickienė

Tel. (8 37) 33 31 46

Mob. tel. 8 600 32919

El.paštas: jurina.virbickiene@mokyklasviesa.lt