Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” administracija:

Vaidelienė
Direktorė

Erika Vaidelienė

Gyvenimo aprašymas

Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: erika.vaideliene@mokyklasviesa.lt

Zizienė
Virbickienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Lina Zizienė

Gyvenimo aprašymas

Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: lina.ziziene@mokyklasviesa.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Jurina Virbickienė

Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: jurina.virbickiene@mokyklasviesa.lt

Bulatova
Martinaitienė

Vyresnioji duomenų įvesties specialistė

Irina Bulatova

Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: irina.bulatova@mokyklasviesa.lt

Administratorė

Vitalija Martinaitienė

Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: vitalija.martinaitiene@mokyklasviesa.lt