PRIĖMIMAS Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES:

 

2024-2025 m.m. planuojama priimti:
40 – priešmokyklinio ugdymo mokinių (priėmimo komisija sprendimą priims 2024-06-01). Pirmiau priimami vaikai, kurie įstaigoje baigė ikimokyklinio ugdymo programą, o vaikai iš laukiančiųjų eilės priimami likus laisvų vietų priešmokyklinio ugdymo grupėje.
Informuojame, kad nuo 2024-09-01 į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami:
  • vaikai, kurie yra gimę iki 2019-04-30;
  • vaikai, kurie yra gimę nuo 2019-05-01 iki 2019-08-31, tėvų (globėjų) sprendimu ir tik gavę teigiamą Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) išvadą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo reikia registruotis Kauno PPT telefonu +370 (37) 42 32 84.

 

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes sąlygos: 
Vadovaujamasi Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2008-06-27 sprendimu Nr. T-331 (2019-10-15 sprendimu Nr. T-456 redakcija).

 

Dokumentų pateikimas:
Prašymai teikiami elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą arba atvykus į mokyklą (Informacinis centras, 107 kab.)

 

Pasitikrinti eilę:
Tėvai (globėjai, rūpintojai) pasitikrinti eilę gali savivaldybės informacinėje sistemoje.

 

 

Reikalingi dokumentai (dokumentus teikia tik priimti mokiniai):
• vaiko gimimo liudijimo / gimimo įrašo kopija, pateikti po 2024-06-01
• pažymą apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a) teikia šeimos gydytojas per informacinę sistemą po 2024-06-01 (pažymos teikiamos tik elektroninės),
• kiti teisės aktuose nurodyti dokumentai.