Šviesos miestelio PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAI:

 

Šviesuliukų sodyboje:

VIRGINIJA PAUŽIENĖ, mokytoja metodininkė
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: virginija.pauziene@mokyklasviesa.lt

 

KAROLINA LEPENDINAITĖmokytoja 
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: karolina.lependinaite@mokyklasviesa.lt

 

Šviesuliukų sodybos mob. tel. 8 600 34809

 

 

Širdukų sodyboje:

ANDŽELINA RAMANAUSKIENĖmokytoja metodininkė
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: andzelina.ramanauskiene@mokyklasviesa.lt

 

SKAIDRĖ JAŠČEMSKIENĖvyresnioji mokytoja 
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: skaidre.jascemskiene@mokyklasviesa.lt

 

Širdukų sodybos mob. tel. 8 600 23849