Šviesos miestelyje dirba 2 priešmokyklinio ugdymo mokytojai:

VIRGINIJA PAUŽIENĖ, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: virginija.pauziene@mokyklasviesa.lt

ANDŽELINA RAMANAUSKIENĖpriešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46
El.paštas: andzelina.ramanauskiene@mokyklasviesa.lt