Šviesos miestelyje dirba 2 priešmokyklinio ugdymo mokytojai:

VIRGINIJA PAUŽIENĖ, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

ANDŽELINA RAMANAUSKIENĖpriešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46