Nuomojamos patalpos

 

Informacija apie nuomojamą įstaigos turtą

 

Patalpų perdavimo panaudos pagrindais sąrašas

 

 

Kauno miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto-statinių, patalpų, jų dalių, nuomos trumpalaikiams renginiams vykdomos naudojantis elektronine Kauno salių rezervavimo sistema.

Patalpas nuomai rezervuokite https://kursportuoti.kaunas.lt

 

Dėl nuomos kreiptis ė direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams Juriną Virbickienę. Tel. +370 (37) 333146 arba el. paštu: jurina.virbickiene@mokyklasviesa.lt