Šviesos miestelyje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojai:

NIJOLĖ BACEVIČIENĖvyresnioji mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: nijole.baceviciene@mokyklasviesa.lt

DAIVA BARKAUSKIENĖ, mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: daiva.barkauskiene@mokyklasviesa.lt

RASA PLESEVIČIENĖvyresnioji mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 3146

El.paštas: rasa.pleseviciene@mokyklasviesa.lt

SKAIDRĖ JAŠČEMSKIENĖvyresnioji mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: skaidre.jascemskiene@mokyklasviesa.lt

REGINA KULIUKIENĖvyresnioji mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: regina.kuliukiene@mokyklasviesa.lt

MIGLĖ STANKEVIČIŪTĖ, mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: migle.stankeviciute@mokyklasviesa.lt

RASA ZĖRINGIENĖ, mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: rasa.zeringiene@mokyklasviesa.lt