Šviesos miestelyje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojai:

NIJOLĖ BACEVIČIENĖvyresnioji mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

DAIVA BARKAUSKIENĖ, mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

RASA PLESEVIČIENĖvyresnioji mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 3146

SKAIDRĖ JAŠČEMSKIENĖvyresnioji mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

REGINA KULIUKIENĖvyresnioji mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

MIGLĖ STANKEVIČIŪTĖ, mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

RASA ZĖRINGIENĖ, mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46