Šviesos miestelyje dirba ikimokyklinio ugdymo mokytojai:

NIJOLĖ BACEVIČIENĖvyresnioji mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: nijole.baceviciene@mokyklasviesa.lt

DAIVA BARKAUSKIENĖ, mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

Mob. tel. 8 600 14763

El.paštas: daiva.barkauskiene@mokyklasviesa.lt

RASA PLESEVIČIENĖvyresnioji mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 3146

El.paštas: rasa.pleseviciene@mokyklasviesa.lt

SKAIDRĖ JAŠČEMSKIENĖvyresnioji mokytoja 
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

Mob. tel. 8 600 23719

El.paštas: skaidre.jascemskiene@mokyklasviesa.lt

REGINA KULIUKIENĖvyresnioji mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: regina.kuliukiene@mokyklasviesa.lt

RASA GINELEVIČIENĖ, mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

Mob. tel. 8 600 14653

El.paštas: rasa.gineleviciene@mokyklasviesa.lt