Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą

 

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” Duomenų apsaugos pareigūnas – Svetlana Kudriašova-Šemetė.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos – padėti  užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679:

  • stebėti kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679;
  • dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
  • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
  • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.

Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Kauno mokykloje-darželyje “Šviesa”, prašome kreiptis: el.p.: dap@mokyklasviesa.lt, Tel. (8 37) 33 31 46.