Bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų apsaugos taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

 

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” Duomenų apsaugos pareigūnas – Svetlana Kudriašova-Šemetė.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos – padėti  užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679:

  • stebėti kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679;
  • dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
  • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
  • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.

Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu Kauno mokykloje-darželyje “Šviesa”, prašome kreiptis: el.p.: svetlana.kudriasova@mokyklasviesa.lt, Tel. (8 37) 33 31 46.