Naujienos

Tarptautinis ERASMUS+ programos KA2 projektas „Improving the Pedagogical and ICT skills of Pre-School Teachers and Educators in the Digital Era” (PreEdTech) (Nr. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000027894). Projekto trukmė 2021 12 01-2023 11 31.

PreEdTech projekto idėjai realizuoti koordinuojanti institucija „Scoala Primara EuroEd“ inicijavo projektą, o jam įgyvendinti susitelkė keturios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijos: dvi iš Rumunijos („EuroEd“ ir „Sfantul Sava“), viena iš Lietuvos – „Kauno mokykla-darželis „Šviesa“, viena mokykla iš Turkijos – „Anafartalar“, trys ne pelno siekiančios organizacijos: Lietuvoje – VšĮ „eMundus“, Ispanijoje – „XANO“, Italijoje – „Pixel asociacija“ ir viena privati technologijų bendrovė Italijoje – „Connectis“, kuri bus atsakinga už projekto techninių veiklų bei portalo įgyvendinimą.

Projekto „PreEdTech“ pagrindinis tikslas – suteikti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams priemones, kurias taikant jie galėtų vykdyti ugdymo veiklą nuotolinėje aplinkoje.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kalbama apie medžiagos, priemonių, instrukcijų ir bendrųjų išteklių prieinamumą internetinėje aplinkoje, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai  atsiduria nepalankioje situacijoje lyginant su pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo mokytojais, kurie gali naudoti sudėtingesnes technologijas ir kurių mokiniai  labiau pažengę technologijų srityje. Kitas svarbus projekto aspektas susijęs su tėvų įsitraukimu ir dalyvavimu vaikų mokymo/si procese. Kai mokymas vyksta nuotoliniu būdu itin svarbi tėvų pagalba susisiekiant su mokytojais, bendraujant su vaikais bei įtraukiant juos į įvairias veiklas, kadangi dėl vaikų amžiaus tik to, kad jie stebi nuotolines pamokas neužtenka.

„PreEdTech“ projekto uždaviniai:

  • Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesines kompetencijas, žinias bei įgūdžius (pirmaisiais projekto metais parengiant medžiagą/instrukcijas apie mokymą nuotoliniu būdu (pirmasis rezultatas (R1));
  • Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijų lygį, suteikiant žinių bei praktinių įgūdžių apie nuotolinį mokymą (kuriant ir taikant antrąjį rezultatą – dalyvaujant mokymuose ir pritaikant medžiagą, sukurtą pirmajame rezultate (viso projekte numatyta, kad mokymuose dalyvaus 150 mokytojų)) ;
  • Gerinti kokybiško ugdymo prieinamumą ikimokyklinio amžiaus vaikams, panaudojant mokyme tinkamas priemones nuotoliniam ugdymui (trečiasis rezultatas).

Rezultatai

  • R1: Mokymo vadovas „Mokymas skaitmeninėje eroje. Mokytojo, mokinio ir tėvų bendradarbiavimas“.
  • R2: Internetinis mokymo kursas „Mokymas skaitmeninėje eroje“.
  • R3: Internetinis interaktyvus metinio plano vadovas.

Nuoroda į projekto svetainę:

 

https://preedtech-project.eu/about-the-course.php

 

Pristatymą parengė mokytoja Virginija Paužienė