Naujienos

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m.  vasario 4 d. įsakymu Nr. A-361 „Dėl Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ dalies veiklos ribojimo” „Drąsučių“ sodyboje ugdymo procesas įgyvendinamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu iki 2021 m. vasario 11 d. (įskaitytinai).

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa”

administracija