Naujienos

Šv. Ignaco pedagoginė paradigma (toliau – paradigma) – žinių, įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų ir vertybinių  įsipareigojimų  sistemos formavimo būdas, apimantis 5 etapus: kontekstą, patirtį, apmąstymą, veiksmą, įvertinimą.

Vertybių ugdymo programa – kryptinga sielovados veikla, kuria, plėtojant ugdytinio asmenines, socialines ir edukacines kompetencijas, siekiama ugdyti sąmoningą asmenybę, sugebančią atsakingai ir kūrybingai spręsti savo problemas ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime.