Naujienos

Mokykloje vyko projektas ,,Baltų literatūros savaitė“. Projekto tikslas – skatinti Lietuvos ir Latvijos mokinių pažintį su kaimynine šalimi, stiprinti baltišką tapatybę. Siekiama plėtoti mokinių akiratį, stiprinti komunikacinius ir skaitymo gebėjimus. Mokyklos bibliotekoje veikė latvių literatūros knygelių lietuvių kalba parodėlė. Latviai šiais metais mini rašytojo I. Ziedonio jubiliejinius 90-uosius metus. Per muzikos pamokas mokinukai kartu su mokytoja Svetlana susipažino ir mokėsi pritarti I. Ziedonio dainai ,,Nepartraukti, nenorimti“. Vaikams patiko nuotaikinga daina, buvo įdomu sužinoti, jog lietuvių ir latvių kalboje yra panašiai skambančių žodžių.

Mokytoja Inga su ugdytiniais skaitė Jurio Zvirgzdinio ,,Tobijo paistalai“ knygelę. Vaikai prisiminė lietuviškąjį Vytės Nemunėlio ,,Meškiuką Rudnosiuką“ ir palygino su latvių autoriaus aprašyto meškiuko istorijomis. Trečiokai pradžiugino savo kūrybingumu – pasitelkę įvairias technikas, taip pat gamtinę medžiagą sukūrė ne vieną meškiuką Tobiją. Mokytojos Raimondos ugdytiniai perskaitę ir aptarę latvių liaudies pasaką ,,Vilko popieriai“, pasigamino lėlytes ir panaudoję teatro kubą  inscenizavo pasaką. Mokytojos Vidos ugdytinius pralinksmino ir nustebino meškiukai iš Imanto Zieduonio knygos ,,Meškiukų pasaka“. Po to pirmokai pasirinkę jiems labiausiai patikusį personažą meškiuką jį nupiešė, išsikirpo ir klasėje surengė parodėlę. Mokytoja Kristina su ugdytiniai mokėsi latvių vaišių dainą ,,Met, Laimina, Zelta Jostu“. Vaikai ne tik nupiešė iliustracijas šiai dainai, bet ir išmoko mokytojai pritariant kanklėmis ją padainuoti. Mokytoja Rasa kartu su anglų kalbos mokytoja Rūta pakvietė mokinius pasimokyti keleto latvių kalbos žodžių – vaikai aiškinosi jų prasmę, ieškojo panašumų, mokėsi tarti, smagiai skaičiavo nuo vieno iki dešimt.

Susipažinimas su latvių tautos literatūra, kalba, muzika praturtino kiekvieną dalyvį, leido pajausti vienybę su broliška latvių tauta ir prisiliesti prie Baltų istorijos.

Projekto organizatoriai: Vytauto Didžiojo universitetas.

Projekto partneriai: Asociacija ,,Lietuvos ir Latvijos forumas“, Latvijos Respublikos ambasada Lietuvoje, Lietuvos Respublikos ambasada Latvijoje, I. Zieduonio muziejus.

Projekto rėmėjai: Kavos Draugas, Glasses on, Lonas, Sapiegos klinika