Naujienos

Kauno mokykla – darželis „Šviesa“ ikimokyklinio ugdymo „Moksliukų“ sodyba ir priešmokyklinio ugdymo „Šviesuliukų“ sodyba vaikai ir mokytojos dalyvauja eTwinning tarptautiniame projekte „Little scientists“, kurio trukmė 3 mėnesiai: nuo lapkričio iki vasario.

Projekte dalyvauja partneriai iš Rumunijos, Turkijos, Lietuvos (Klaipėda), Slovakijos, Latvijos, Maltos, Lenkijos, Italijos, Prancūzijos. Iš viso dalyvauja 30 mokytojų su savo mokiniais nuo 3 iki 7 metų amžiaus.

Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje vaikai ypatingai smalsūs: noriai tyrinėja, kasdien išbando naujus, jiems nežinomus dalykus, stebi, eksperimentuoja su aplinkoje esančiais daiktais. Norėdami suvokti dalyko esmę, vaikai turi veikti patys – išsiaiškinti, atrasti ir pažinti juos supantį pasaulį. Per įgautą patirtį jie patiria įvairių išgyvenimų ir plėtoja pažintinę patirtį. Eksperimentai tai priemonė kai vaikai gali linksmai, įdomiai tyrinėti, o mokytojai atranda naujus mokymosi metodus ir iš žinių šaltinio tampa vaikų tyrinėjimų ir pasaulio atradimo partneriu.

Projekto tikslai: Siekti sėkmingo, įspūdingo, emocionalaus visapusiško vaikų ugdymo ir ugdymosi. Eksperimentavimo dėka vaikai lavina savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, lavėja akies – rankos koordinacija. Išmoksta ilgiau išlaikyti dėmesį. Ugdosi sumanumą, laviną reakciją, kaupia patirtį, diskutuoja, samprotauja, stiprina savo kritinį mąstymą, išmoksta spręsti problemas, ima geriau suvokti juos supantį pasaulį.