Naujienos

Šiuo metu nuotolinis ugdymas nevykdomas – mokomės kontaktiniu būdu.
Jei būtų paskelbtas karantinas, būtų ribojamas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas. Darbo valandomis interesantams mokykla paslaugas teiktų nuotoliniu būdu:
El.paštu: info@mokyklasviesa.lt
Informacija telefonu: (37) 333146
Internete: www.mokyklasviesa.lt
Mokiniams ir jų tėvams (globėjams) informacija teikiama elektroniniame dienyne.