Naujienos

Startavo tarptautinis eTwinning projektas „Miško paslaptys“.

Priešmokyklinio ugdymo sodyboje „Šviesuliukai“ nuo rudens sėkmingai integruotas ilgalaikis tarptautinis eTwinning projektas “Miško paslapys“ ( angl.“ Forest’s secrets). Projekte dalyvauja 3 šalys ( Lietuva, Turkija, Bulgarija), 20 mokytojų su savo ugdytiniais. Projekto tikslas- naudojant įvairias formas ( edukacines, kūrybines, vaizdines), IT technologijas, tyrinėjimus, bandymus ir eksperimentus, gilinti vaikų žinias apie miško augalus, gyvūnus, jų įvairovę, ypatumus, ugdyti pagarbą gamtai, tvarumo ir gamtos tausojimo įgūdžius.

Projektas bus integruojamas į ugdomąją veiklą , o sukurtais rezultatais bus dalijamasi virtualioje Twinspace erdvėje. „Šviesuliukai“ išbandė QR kodus, 3 D mozaweb vaizdus, tyrinėjo, svėrė, matavo gamtinę medžiagą, bandė įminti gyvūnų pėdsakus, žinias įtvirtino „Kahoot“ viktorinose, vartė knygas su papildyta realybe. Kadangi projektas tęsis iki balandžio 30 d., tai vaikai turės galimybę tyrinėti gamtą skirtingais metų laikais. Projekte visi partneriai jau kūrė ir išsirinko projekto logotipą balsuodami, kartu dalyvavo CodeWeek savaitėje, Lauko klasės dienoje , o Tolerancijos dieną šventė virtualioje erdvėje, pristatydami savo šalį ir miestą, mankštinosi pagal „Ąžuolo“ mankštą, kur susitiko mokytojai su savo ugdytiniais iš Šiaulių, Kėdainių, Kauno, Alytaus, Vilkaviškio ir Turkijos. Planuojami bendri projekto darbai: elektroninių knygų kūrimas, kūrybiniai darbai, bendra miško pasaka, virtualūs projekto partnerių susitikimai bei mokytojų webinarai, kurių metu bus galimybė dalintis patirtimi ir išmokti naujų IT įrankių. Per projektinę veiklą, skatinamas vaikų smalsumas, tikrovės ir gamtos pažinimas, pritaikymas ir problemų sprendimas, kūrybiškumas, kritinis ir loginis mąstymas, patirtinis, skaitmeninis ugdymas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, o svarbiausia vaikai bandys sužinoti kuo daugiau miško paslapčių.

Daugiau apie projektą: https://twinspace.etwinning.net/200606/home

Projektą kūrė bei kartu su “Šviesuliukais” įgyvendina priešmokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Paužienė