Naujienos

Svajokliai su mokytojomis Elvyra Šliažiene ir Rūta Želviene prisijungė prie tarptautinio projekto, kuriame dalyvavo  partneriai iš Lietuvos, Rumunijos ir Graikijos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 10 01 – 2022 12 30.

Projektas “Džiaugsmo ir draugystės ruduo” suteikė galimybę vaikams susipažinti su projekto partnerių šalimis, jų vietovės grožybėmis per muziką ir spalvas. Vaikai  buvo skatinami pastebėti rudens požymius, spalvas, nuotaikas, išmokti panaudoti rudens gėrybes kūrybinėje ugdomojoje veikloje, derinant įvairias technikas, kuriomis iliustruojamas rudens grožis ir turtai, džiugino partnerius dainomis apie rudenį, atliekamomis jų gimtąja kalba. Projekto rezultatas – sukurta visų projekto dalyvių bendra virtuali knyga „Džiaugsmo ir draugystės ruduo“, kurioje visos šalys pasidalino gerosios patirties pavyzdžiais.

   Projekto metu veiklos buvo vykdomos pagal numatytą veiklų planą:

  1. „Susipažinkime!”
  2. Projekto logotipo sukūrimas
  3. “Mano miestas rudens spalvomis”
  4. “Draugystės ruduo”
  5. “Ant muzikos ir rudens sparnų”
  6. “Sveikinimai mano draugui”
  7. “Mūsų darbo vaisiai”
  8. “Kaip jautiesi?”
  9. “Ką pasiimame su savimi ir ko ne?”

 Kiekviena projektinė veikla integruojama į ugdymo turinį skatino patirtinį vaikų ugdymą, kurio metu vaikai mokėsi ne tik patys, bet ir iš kitų šalių mokyklų vaikų. Taip praplėsdami savo anglų kalbos, kūrybinės veiklos, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.