VAIKO GEROVĖS KOMISIJA, tel.  (8 37) 33 31 46:

komisijos pirmininkė – direktorė Erika Vaidelienė
komisijos nariai:
Aušrinė Giedraitienė – logopedė metodininkė
Tatjana Komskienė – socialinė pedagogė
Virginija Paužienė – priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Raimonda Stašaitienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė