VAIKO GEROVĖS KOMISIJA, tel.  (8 37) 33 31 46:

komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Erika Vaidelienė

komisijos nariai:

PU mokytoja Deimantė Burkauskienė

logopedė Aušrinė Giedraitienė

PRU mokytoja Virginija Paužienė

PU mokytoja Raimonda Stašaitienė