“MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGIJŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS”: