Naujienos

Informuojame, kad karantino laikotarpiu visa informacija bus teikiama nuotoliniu būdu telefonais:

(8 37) 33 31 46 – Informacinis Centras (raštinė)
8 614 14340 – direktorė Erika Vaidelienė
8 610 88995 – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zizienė
8 687 98402 – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Jurina Virbickienė

8 616 35167 – socialinė pedagogė Dalia Šaumanienė

8 616 28907 – logopedė Aušrinė Giedraitienė

 

Mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informacija teikiama per EDUKA dienyną.

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-366 „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“, nustatė, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. mokyklų vadovai privalomai neorganizuoja mokiniams ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, ugdymo.

 

Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programas skiriamos pavasario (Velykų) atostogos nuo 2020 m. kovo 13 d. iki 2020 m. kovo 27 d.

 

Mokytojai ruošiasi nuo 2020 m. kovo 30 d. ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

 

Tėvai su mažais vaikais, laikinai sustabdžius ugdymo procesą rekomenduojama pirmiausia tartis su darbdaviais dėl nuotolinio darbo, o jeigu tai neįmanoma, tuomet kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo, pasitelkti artimųjų pagalbą arba išeiti trumpų atostogų.

 

Lietuvoje jaunesni nei 6 metų vaikai arba vaikai su negalia atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, juos turėtų prižiūrėti arba suaugusieji, arba vyresni nei 14 metų paaugliai.

 

Kai švietimo įstaigoje paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinukų tėvai ar globėjai gali kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų išdavimo. Šiuo laikotarpiu iš „Sodros“ mokama ligos išmoka, kuri siekia 65,94 proc. nuo atlyginimo „ant popieriaus“. Tėvai arba globėjai gali prašyti darbdavio suteikti atostogas – kasmetines arba nemokamas.

Vaiku gali pasirūpinti kiti tėvų parinkti asmenys: vyresni broliai ar seserys ir panašiai.