Savanorytė “Šviesos” miestelyje

Dalyvavimas projektuose per pastaruosius 5 metus:

  • „Apkabinkime Žemę“ 
  • IV klasių mokinių Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“.
  • Projektas „Sielovada“ – 26 tradiciniai ir nauji bendruomeniniai renginiai (Mokslo metų pradžios šventė, „Šeimų spartakiada“ „Kalėdinės dirbtuvės“, „Užgavėnės“, „Kaziuko kermošius“, „Sniego diena“, Gegužinės pamaldos ir tradicinė gegužinė po jų mokyklos kieme ir kt.).
  • Projektas „Čempionų pusryčiai“ skirtas mokinių kompetencinius gebėjimus ugdyti (lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, anglų kalbos).
  • Mokyklos kiemo vizualizacijos projektas „Šviesos sodas“ – atliktas kartu su alumnais ir savanoriais.

  • Zipio draugai
  • Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ projektas „Emociškai intelektuali mokykla: pagrindas prasmingam mokymuisi“ atrinktas kaip vienas iš 5 geriausių projektų pasaulyje. Projektas 2017 m. liepos mėnesį buvo įvertintas 6-ame tarptautiniame EQ kongrese Porto, 2017: Portugalijoje ir 2017 m. lapkričio mėnesį pristatytas pasauliniame EQ simpoziume, Mumbai, 2017: Indijoje. Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ projektas pristatytas drauge su kitais geriausiais 4 projektais iš JAV, Italijos, Saudo Arabijos.
  • Bendruomenės projektas „Šviesos sodo vizualizacijos dalinis įgyvendinimas“.