PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES:

 

2023-2024 m.m. planuojama priimti:
Ikimokyklinio ugdymo grupėse vaikai priimami į laisvas vietas. 3-5 metų amžiaus ugdytinių grupės galutinai bus sukomplektuoti 2023-06-01

 

Priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupes sąlygos: vadovaujamasi Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės Tarybos 2008-06-27 sprendimu Nr. T-331 (2019-10-15 sprendimu Nr. T-456 redakcija).

 

Dokumentų pateikimas:
Prašymai teikiami elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą arba atvykus į mokyklą (Informacinis centras, 107 kab.)

 

Pasitikrinti eilę:
Tėvai (globėjai, rūpintojai) pasitikrinti eilę gali savivaldybės informacinėje sistemoje.

 

Reikalingi dokumentai (dokumentus teikia tik priimti mokiniai):
• vaiko gimimo liudijimo / gimimo įrašo kopija, pateikti po 2023-06-01
• pažymą apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a) teikia šeimos gydytojas per informacinę sistemą po 2023-06-01 (pažymos teikiamos tik elektroninės),
• kiti teisės aktuose nurodyti dokumentai.