„MEILĖS KELIO ABC 2018“ NOMINACIJOS

 

1. GERBK KIEKVIENĄ ŽMOGŲ:

ERIKA VAIDELIENĖ, JURINA VIRBICKIENĖ

2. GALVOK APIE VISUS TIK GERAI:

EDITA ŠEŽIKAITĖ, VILMA BALAIŠIENĖ

3. VISADA APIE KITUS KALBĖK TIK GERAI:

EVELINA STANKEVIČIENĖ, NIJOLĖ MIKALAUSKIENĖ

4. SU KIEKVIENU KALBĖK MEILĖS KALBA:

DEIMANTĖ BURKAUSKIENĖ, LORETA GUDAITIENĖ

5. ATLEISK VISKĄ VISIEMS:

KRISTINA GRYBIENĖ, DANGUOLĖ JUOZAITIENĖ

6. VISADA VEIK ARTIMO NAUDAI:

ANDŽELINA RAMANAUSKIENĖ, VYTAUTAS ŠIMOLIŪNAS

7. KENČIANČIAM SAVO GAILESTĮ IŠREIKŠK VEIKLA:

VIOLETA RAMANAUSKIENĖ, IRINA BULATOVA

8. DIRBK SĄŽININGAI:

SVETLANA KUDRIAŠOVA-ŠEMETĖ, LINA ZIZIENĖ

9. ĮSITRAUK Į VISUOMENINĘ PAGALBĄ ARTIMUI:

VIRGINIJA PAUŽIENĖ, AUKSĖ SIMINAVIČIENĖ

10. MELSKIS UŽ VISUS, NET IR UŽ PRIEŠUS:

SESUO JUSTINA, RASA GINELEVIČIENĖ