“Šviesos” miestelyje dirba mokytojai dalykininkai:

SESUO JUSTINAtikybos mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: sesuo.justina@mokyklasviesa.lt

JOVITA VARKULEVIČIENĖ, dailės mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: jovita.varkuleviciene@mokyklasviesa.lt

MIGLĖ LABAKOJYTĖanglų kalbos mokytoja
     Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: migle.labakojyte@mokyklasviesa.lt

RAMINTA ŠARKAUSKIENĖanglų kalbos mokytoja
     Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: raminta.sarkauskiene@mokyklasviesa.lt

RŪTA ŽELVIENĖ, anglų kalbos vyresnioji mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: ruta.zelviene@mokyklasviesa.lt

ŽIVILĖ RATKELYTĖ, šokio mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: zivile.ratkelyte@mokyklasviesa.lt

AGNĖ STULGIENĖvyresnioji šokių mokytoja (vaiko priežiūros atostogose)
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46

El.paštas: agne.stulgiene@mokyklasviesa.lt

SVETLANA KUDRIAŠOVA-ŠEMETĖ, vyresnioji muzikos mokytoja
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46
El.paštas: svetlana.kudriasova@mokyklasviesa.lt
KĘSTAS ŠEŽIKAS, vyresnysis IT mokytojas
Kontaktai:
Tel. (8 37) 33 31 46
El.paštas: kestas.sezikas@mokyklasviesa.lt