Nuostatai (2017-10-02)

Kauno mokyklos- darželio „Šviesa“ darbo tvarkos taisyklės

Strateginis planas 2019-2021 m. (pritarimas planui)

Strateginis planas 2016-2018 m.

Metinis veiklos planas 2020 m.

Metinis veiklos planas 2019 m. (plano įvertinimas)

Metinis veiklos planas 2018 m.

Metinis veiklos planas 2017 m.

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2020-2021 m.m.

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2019-2020 m.m. – Ugdymo plano pakeitimas (2020-05-11)

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2018-2019 m.m.

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2017-2018 m.m.

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ikimokyklinio ugdymo programa (2017)

Mokykloje-darželyje vykdomos formaliojo ir neformaliojo ugdymo programos

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas