Nuostatai (2021 03 -23)

Kauno mokyklos- darželio „Šviesa“ darbo tvarkos taisyklės

Strateginis planas 2019-2021 m. (pritarimas planui)

Strateginis planas 2016-2018 m.

Metinis veiklos planas 2021 m.

Metinis veiklos planas 2020 m.

Metinis veiklos planas 2019 m. (plano įvertinimas)

Metinis veiklos planas 2018 m.

Metinis veiklos planas 2017 m.

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2021-2023 m.m

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2020-2021 m.m. -Ugdymo plano pakeitimas (2021-04-23)

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2019-2020 m.m. – Ugdymo plano pakeitimas (2020-05-11)

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2018-2019 m.m.

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2017-2018 m.m.

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ikimokyklinio ugdymo programa (2017)

Mokykloje-darželyje vykdomos formaliojo ir neformaliojo ugdymo programos

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas