Nuostatai (2017-10-02)

Kauno mokyklos- darželio „Šviesa“ darbo tvarkos taisyklės

Strateginis planas 2019-2021 m. (pritarimas planui)

Strateginis planas 2016-2018 m.

Metinis veiklos planas 2019 m. (plano įvertinimas)

Metinis veiklos planas 2018 m.

Metinis veiklos planas 2017 m.

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2019-2020 m.m.

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2018-2019 m.m.

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ugdymo planas 2017-2018 m.m.

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” ikimokyklinio ugdymo programa (2017)

Mokykloje-darželyje vykdomos formaliojo ir neformaliojo ugdymo programos

Kauno mokyklos-darželio “Šviesa” Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

 

 

Direktoriaus veiklos ataskaita už 2019 metus

Pastabas ir pasiūlymus dėl direktorės Erikos Vaidelienės 2019 metų veiklos ataskaitos prašome pateikti iki 2020-02-03 el. paštu: erika.vaideliene@mokyklasviesa.lt