Naujienos

Rugsė 2-ąją visa mokyklos bendruomenė susirinkome į šv. Jurgio bažnyčią pradėti naujus mokslo metus. Susirikiavusius pirmokus lauke kunigas pašlakstė švęstu vandeniu. Pirmokų tėveliai laikė juostas, iš kurių buvo padarytas kelias. Skambant giesmei „Įeinu su gyriaus giesme“ ir varpeliams pirmokai, vedami savo mokytojų ir ketvirtokų, atėjo prie altoriaus. Šventę pradėjome Lietuvos himnu, daina „Bažnytėlėj debesų“ ir mokyklos himnu. Per Mišias Dievo Žodžio liturgijoje skaitinius skaitė mokytojai, mokiniai bei jų tėveliai. Mokiniai atnešė žvakeles, kaip šviesos, meilės ir šilumos simbolį. Mokyklos kolektyvas atnešė po gėlę, kaip savo širdies dalelę. Kunigai laimino šeimas ir vaikus. Šv. Mišiose giedojo mūsų ketvirtokai ir visa mokyklos bendruomenė. Dėkojame broliams pranciškonams, kurie mus labai svetingai priėmė. Išgyvenome visus apjungusią šventę. Gera kurti bendruomenę kartu!