UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GR. MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Patvirtintos maitinimo normos mokestis už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

  • ikimokyklinės grupės vaikams: du maitinimai – 2,00€, trys – 2,70€, pietūs – 1,30€
  • priešmokyklinės grupės vaikams: du maitinimai – 0,70€, trys – 1,40€, pietūs – 0,00€

 

Mokesčio už darželį klausimais konsultuoja:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Vigraitė  
tel: (8 37) 33 31 46
el.paštas: lina.vigraite@mokyklasviesa.lt

SVARBU:

Prašymus dėl maitinimo kartų per dieną galite pateikti kievieną mėnesį iki einamo mėnesio 25 dienos.
Mokestį už darželį privalu sumokėti iki 20 mėnesio dienos.