UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GR. MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Patvirtintos maitinimo normos mokestis už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

  • ikimokyklinės grupės vaikams: du maitinimai – 1,50€, trys – 2,02€, pietūs – 0,98€
  • priešmokyklinės grupės vaikams: du maitinimai – 0,52€, trys – 1,04€, pietūs – 0,00€

 

Mokesčio už darželį klausimais konsultuoja:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Vigraitė  
tel: (8 37) 33 31 46
el.paštas: lina.vigraite@mokyklasviesa.lt

SVARBU:

Prašymus dėl maitinimo kartų per dieną galite pateikti kievieną mėnesį iki einamo mėnesio 25 dienos.
Mokestį už darželį privalu sumokėti iki 20 mėnesio dienos.