UŽMOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GR. MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Patvirtintos maitinimo normos mokestis už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną:

  • ikimokyklinės grupės vaikams: du maitinimai – 1,50€, trys – 2,02€, pietūs – 0,98€
  • priešmokyklinės grupės vaikams: du maitinimai – 1,50€, trys – 2,02€, pietūs – 0,98€

 

Mokesčio už darželį klausimais konsultuoja:

socialinė pedagogė Dalia Šaumanienė 
Darbo laikas
III  8:00-17:00
tel: (8 37) 33 31 46

SVARBU:

Prašymus dėl maitinimo kartų per dieną galite pateikti kievieną mėnesį iki einamo mėnesio 25 dienos.
Mokestį už darželį privalu sumokėti iki 20 einamo mėnesio dienos.