KAUNO MOKYKLA-DARŽELIS „ŠVIESA“
„Mažųjų Šviesiukų dienotvarkė“

7:30-8:00

vaikų sutikimas

8:20-8:35

rankyčių plovimas

8:40- 9:05

pusryčiai

9:05-11:00

ryto ratas po naujieną neša;
ugdomoji veikla sodyboje;
jausmiukų pievelė;
judesio korekcija- šokis;
keramika;
pasakėlių popietė bibliotekoje;
logopedinės pratybos;
muzika

11:00-12:20

ugdomoji veikla lauke

12:30-13:00

pietūs

13:00-15:00

pietų miegas

15:30-16:00

pavakariai

16:00-17:00

judesio korekcija-kineziterapija;
interaktyvi „zuikių“ mokykla;
trikrepšis