MOKYKLOJE-DARŽELYJE DIRBANTYS VAIKO GEROVĖS SPECIALISTAI, JŲ TEIKIAMA PAGALBA:

  • logopedas visapusiškai ištiria kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustato sutrikimų priežastis  ir pobūdį. Teikia individualias ir grupines konsultacijas kalbos sutrikimams šalinti, taisyklingo rašymo, skaitymo, gramatinės sandaros formavimo įgūdžiams lavinti;
  • socialinis pedagogas vykdo socialinę pedagoginę pagalbą mokyklos mokiniams, jų tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių mokinio reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

komisijos pirmininkė – direktorė Erika Vaidelienė

komisijos nariai:

logopedė Aušrinė Giedraitienė

socialinė pedagogė Tatjana Komskienė

PRU mokytoja Virginija Paužienė

PU mokytoja Raimonda Stašaitienė

 

  • Konsultacijas mokiniams, tėvams ir mokytojams papildomai teikia Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, Psichologinės paramos ir konsultavimo centras ir kt.
Specialistas Vardas, pavardė Darbo laikas
 Logopedė  Aušrinė Giedraitienė Pirmadienis 13.30-16.30

Antradienis 7.30-12.00, 12.30-15-30

Trečiadienis 13.30-16.30

Ketvirtadienis 13.30-16.30

Penktadienis 7.30-12.00, 12.30-15-30

Socialinė pedagogė Tatjana Komskienė Socialinę pedagogę rasite 204 kab. (prie Pasaulio jausmų pažinimo laboratorijos)
IV – 8.00 – 16.30 val. Pietų pertrauka 12.00 – 12.30
V – 8.00 – 16.30 val. Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

Viešųjų pirkimų komisija
Komisijos pirmininkė – Jurina Virbickienė, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams
Sekretorė – Vida Karčiauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Nariai:
Virginija Paužienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Irina Danilkevičienė, IT sistemų administratorė

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisija
Komisijos pirmininkė – direktorė Erika Vaidelienė
Komisijos sekretorė – Aušra Jankauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Komisijos narės:
priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Andželina Ramanauskienė,
Aušrinė Giedraitienė logopedė metodininkė
Laura Mitkevičienė – tėvų atstovė
Ernesta Pernavė – tėvų atstovė
Laura Papievienė – Kauno m. Švietimo skyriaus specialistė

Darbo taryba
Komisijos pirmininkė – Aušra Jankauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė
Komisijos sekretorė – Daiva Barkauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Komisijos narės:
Auksė Siminavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja padėjėja

Etikos komisija
Komisijos pirmininkė – Raminta Šarkauskienė, pradinio ugdymo mokytoja
Komisijos sekretorė – Vida Karčiauskienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Komisijos narės:
Virginija Paužienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Mokyklos-darželio „Šviesa“ darbuotojų skatinimo ir pašalpų skyrimo komisija
Komisijos pirmininkė – Jurina Virbickienė, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams
Komisijos sekretorė – Raminta Šarkauskienė, pradinio ugdymo mokytoja
Komisijos narės:
Edita Zdančienė, dokumentų specialistė