MOKYKLOJE-DARŽELYJE DIRBANTYS VAIKO GEROVĖS SPECIALISTAI, JŲ TEIKIAMA PAGALBA:

  • logopedas visapusiškai ištiria kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą), nustato sutrikimų priežastis  ir pobūdį. Teikia individualias ir grupines konsultacijas kalbos sutrikimams šalinti, taisyklingo rašymo, skaitymo, gramatinės sandaros formavimo įgūdžiams lavinti;
  • socialinis pedagogas vykdo socialinę pedagoginę pagalbą mokyklos mokiniams, jų tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių mokinio reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
  • sveikatos priežiūros specialistas padeda kurti sveiką aplinką mokykloje, stiprinti mokinių sveikatą, šalinti rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;

KAUNO MOKYKLOS-DARŽELIO „ŠVIESA“ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M.

  • VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
  • Konsultacijas mokiniams, tėvams ir mokytojams papildomai teikia Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba, Psichologinės paramos ir konsultavimo centras ir kt.
Specialistas Vardas, pavardė Darbo laikas
 Logopedė  Aušrinė Giedraitienė Pirmadienis 14.00-15.00

Antradienis 7.30-12.00, 12.30-15-30

Trečiadienis 7.30-12.00, 12.30-16-00

Ketvirtadienis 7.30-12.00, 12.30-15.30

Penktadienis 14.00-15.00

 Socialinė pedagogė  Dalia Šaumanienė Trečiadienis 8.00-12.00, 12.30-16.30
Sveikatos priežiūros specialistė  Aistė Kučinskienė Antradienis 8.00-12.00, 12.30-15.30

Penktadienis 8.00-12.00, 12.30-14.30