Naujienos

Rugsėjo 12 d. yra Marijos vardo diena.  Šią dieną  vyko katalikiškų mokyklų iš visos Lietuvos  sąskrydis  į festivalį „Būkite drąsūs sekti  Jėzumi“.  Šiame festivalyje dalyvavo Gudručių, Išradukų, Darbštukų ir Linksmuolių sodybų mokiniai. Gera buvo kartu jausti bendrystę su kitomis mokyklomis. Didelėje aikštėje jautėmės kaip viena didelė šeima.