Naujienos

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. A-3372 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Kauno  „Šviesos“ mokyklos-darželio „Drąsučių“ grupėje  nustatymo“  nuo 2020 m. spalio 22 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

http://www.kaunas.lt/svietimas/

http://www.kaunas.lt/svietimas/nuotolinis-mokymas-2020-2021-m-m/

Kauno mokyklos-darželio „Šviesa“ direktorius 2020 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-109 „Dėl ugdymo proceso įgyvendinimo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu „Drąsučių“ sodyboje“ nuo spalio 22 d. „Drąsučių“ sodyboje ugdymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu.

Dėl ligos išmokos skyrimo kreipkitės į SODRĄ (Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais)

Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.