Naujienos

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A-3992 „Dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančių priemonių Kauno  „Šviesos“ mokyklos-darželio „Dainorėlių“ grupėje  nustatymo“:

N u s t a t y t a,  kad „Dainorėlių“ sodyboje ugdymo procesas įgyvendinamas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu iki 2020 m. gruodžio 10 d. (įskaitytinai)

 

Kauno  „Šviesos“ mokyklos-darželio

administracija