Naujienos

Tai tarptautinis vaikų ugdymo projektas dar žinomas „Step by Step” pavadinimu. Lietuvoje vykdomas nuo 1996 metų Atviros Lietuvos fondo (ALF) iniciatyva „Gera pradžia” remiasi moderniausiomis šiuolaikinio pasaulio nuostatomis: humanizmu, demokratija, atvirumu ir atsinaujinimu. Taikant iškiliausius pedagogikos ir psichologijos pasiekimus, įgyvendinamas į vaiką ir šeimą orientuotas ugdymas. Pasaulyje šis projektas vykdomas 30 šalių, o Lietuvoje pagal šią programą dirba apie du šimtai darželių ir tiek pat mokyklų.

Programos esmė

  • Šios ugdymo programos modelis remiasi demokratijos ir filosofiniais principais:
  • Laisvai rinktis ir priimti atsakomybę;
  • Mokytis savarankiškai ir komandoje;
  • Toleruoti ir gerbti kitokius nei tu.

Projektas „Gera pradžia” propaguoja vaiko raidą atitinkantį mokymąsi ir ugdymą. Grupėse taikomi aktyvieji mokymo metodai, mokymasis bendraujant ir bendradarbiaujant, vaikai skatinami mąstyti, ieškoti ir atrasti. Kuriama aplinka leidžianti rinktis veiklą, priemones, užduoties atlikimo tempą ir kt. Kertinės sąvokos, kuriomis grindžiama „Geros pradžios” ugdymo metodika:

  • bendravimas;
  • visuomeniškumas;
  • rūpinimasis vienas kitu;
  • tarpusavio ryšiai.

Vaikas ir tėvai

„Geros pradžios” pagrindinis privalumas – čia visas dėmesys koncentruojamas į vaiką ir į jo šeimą. Vaikystė pripažįstama savaimine vertybe ir leidžiama ją išgyventi. Vaikui leidžiama būti tokiu, koks jis iš tikrųjų yra. Mokymas nevyksta pagal griežtai reglamentuotas programas, kuriose būtų numatytas pamokos ar užsiėmimo turinys. Čia vaikai patys siūlo užsiėmimų temas. Jei vaikas ryte pradeda pasakoti apie kažkada matytą reiškinį ir visi susidomėję klausosi, diena gali būti paskirta tos temos gvildenimui. Ir ši tema bus plėtojama tiek, kiek vaikams tas bus įdomu. Tai leidžia laiku pastebėti, kuo vaikas domisi, kas jam geriau sekasi, kur būtina padėti. Galimybė vaikams savarankiškai apsispręsti ir pasirinkti apie ką kalbėti, ką veikti, kokias priemones naudoti, kaip rengtis yra vienas pagrindinių „Geros pradžios” principų, siekiant ugdyti laisvą, nesuvaržytą asmenybę, kuriai būtų nuolat įdomu sužinoti ką nors naujo. Ugdymo metodikoje „Gera pradžia” ypatingas vaidmuo tenka tėvams, kurie yra svarbiausi patarėjai, padedantys geriau pažinti kiekvieną vaiką. Tėvai „Geros pradžios” darželiuose yra pilnaverčiai bendruomenės nariai. Jie kviečiami vaikams papasakoti apie savo profesiją bei pomėgius. Dažnai, tai padeda vaikams geriau suprasti vieną ar kitą nagrinėjamą temą bei vieni kitus.

Ši metodika yra taikoma “Drąsučių”, “Moksliukų” ikimokyklinio ugdymo sodybose ir “Dainorėlių”, “Širdukų” priešmokyklinio ugdymo sodybose.

info šaltinis: vaikudarzai.lt