Naujienos

Pirmadienį, balandžio 8 d., visi „Šviesos“ miestelio gyventojai susirinko Šv. Antano bažnyčioje dalyvauti Gavėnios šv. Mišiose. Šv. Mišios buvo aukojamos už mūsų „Šviesos“ mokyklos bendruomenę. Jų metu klausėmės Dievo Žodžio, kartu giedojome. Kunigas Vincentas vaikams papasakojo apie Gavėnios prasmę. Pasibaigus šv. Mišioms kunigai suteikė vaikams palaiminimą. Buvo gera melstis ir patirti bendrystę keliaujant per Gavėnią kartu!