Naujienos

Šiais mokslo metais naujoje European School Education „eTwinning“ platformoje startavęs projektas „Anzelmui Matučiui 100“ suvienijo projekto 25  partnerius aktyviai dalyvauti projektinėse veiklose iš įvairių Lietuvos ir Lenkijos ugdymo įstaigų. Kauno mokykla-darželis „Šviesa“ priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai „Šviesuliukai“ ir mokytoja Virginija Paužienė prisijungė prie šio projekto ir aktyviai įgyvendino projektines veiklas, įtraukdama į veiklas tėvus, mokyklos bendruomenę.

Tai literatūrinis projektas ,,Anzelmui Matučiui – 100“, kuriantis patrauklų, informatyvų, interaktyvų, edukacinį vaikų literatūros autoriaus Anzelmo Matučio kūrybos pažinimą. Projektas skirtas įtraukti Lietuvos ir užsienio lietuvių ugdymo įstaigas į Anzelmo Matučio 100-ojo gimtadienio minėjimų ciklą. Šiuo projektu siekiama įtraukti ugdytinius į patirtinį, pilietiškumo ir kūrybiškumo mokymosi procesą, atliekant visas numatytas projekto veiklas. Atlikdami numatytas veiklas ugdytiniai plėtoja savo kūrybines, pažintines galias, stiprina skaitymo – rašymo gebėjimus, ugdomas gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti. Ugdomos visos 7 kompetencijos, tai: pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninė, kūrybiškumo, kultūrinė, komunikavimo, socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencijos, nes visos kompetencijos yra vienodai svarbios. Tik projektinių veiklų metu yra įgyvendinamos visos kompetencijos. Todėl ir ugdymas, grįstas projektiniu metodu yra svarbus ir reikalingas sėkmingam vaiko mokymuisi pasiekti.

Parengė mokytoja Virginija Paužienė